help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 27. Oktober 1989 bezüglich der Gewährung einer Sonderstudienbeihilfe

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 27 oktober 1989 betreffende de toekenning van een bijzondere studietoelage


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/1989
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/1990
Pagina:1026
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1989

TT schooljaren 1989 - 1990, 1990 - 1991, 1991 - 1992