help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 12 juli 1989 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en van de Gewestelijke Staatssecretarissen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/1989
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/1989
Pagina:18560
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 22/06/1995