help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 20. März 1989 zur Abänderung des Erlasses der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 6. Oktober 1987 zur Schaffung eines Beratenden Ausschusses für das Staatliche Unterrichtswesen

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 20 maart 1989 tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 6 oktober 1987 tot oprichting van een raadgevende commissie voor het Rijksonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/1989
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/1989
Pagina:6124
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking