help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 april 1989 houdende afwijzing van het verzoekschrift voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheden van aannemer van oogst- en dorswerken, ingediend door het Nationaal Verbond van Loondorsers, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/1989
Pagina:6887
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking