help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/07/1996
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/1996
Pagina:20575
Advies van de Raad van State 25167 + 25322 + 25323
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na de bekendmaking
Art. 2 tot 20: 15/11/1996 (KB 12/11/1996)
Art. 21: 01/01/1997 (KB 12/11/1996)
Art. 37 tot 41: 01/11/1997 ("zes maanden na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk"; zie art. 42 en 51)
Art. 43 tot 47: "op de door de Koning bepaalde datum en ten laatste op 1 mei 1997" (art. 51): de uiterste datum van 01/05/1997 werd bereikt.