help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 december 1989 tot wijziging van Titel II, hoofdstuk III, afdeling I, onderafdeling II, bijlage II en van artikel 849 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/12/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/1989
Pagina:20397
Advies van de Raad van State 19021
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/12/1989 tot ...