help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Milieumaatschappij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/1996
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/1996
Pagina:19073
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie art. 4

Opmerkingen BVR 21/12/1992, BVR 29/03/1995 en BVR 17/07/1991 worden gradueel opgeheven (Zie artikel 4)