help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 5. Februar 1996 zur Zustimmung zu dem am 5. Juni 1992 in Rio de janeiro unterzeichneten Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt und zu den Anlagen I en II

Decreet van 5 februari 1996 houdende goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit, ondertekend te Rio de Janeiro op 5 juni 1992, en van de bijlagen I en II


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/02/1996
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/1996
Pagina:19078
Advies van de Raad van State 23455
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking