help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 23 december 1989 - I. Bericht aan de werkgevers en aan andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten - II. Bericht aan de schuldenaars van sommige lijfrenten of tijdelijke renten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1989
Aard van de akte: Bericht van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/1989
Pagina:21041
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld