help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 mei 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 1995 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake gezondheidszorg aan ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/05/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/1996
Pagina:18869
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/05/1996

Periode van geldigheid van 20/05/1996 tot 04/07/2000