help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief BA-G-89/12 van 5 juli 1989. Decreet van 7 juni 1989 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/07/1989
Nummer: BA-G-89/12
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1989
Pagina:14315
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld