help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 maart 1989 tot vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen toe te kennen aan de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 20bis van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1989
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/1989
Pagina:4384
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1987

Opmerkingen Impliciet zonder voorwerp ingevolge de opheffing van KB 20/12/1963 door KB 25/11/1991, art. 177