help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 januari 1989 houdende wijziging van de bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/01/1989
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1989
Pagina:2136
Advies van de Raad van State 18695
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking