help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 2 december 1992 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990, betreffende de bekwaamheidsbewijzen, weddeschalen, prestatiestelsel en bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Muziek, Woordkunst en Dans"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/12/1992
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/1993
Pagina:5379
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1990

Periode van geldigheid van 01/09/1990 tot ...