help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 houdende aanvulling van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 houdende gedeeltelijke inherzieningstelling van het bij koninklijk besluit van 7 april 1977 vastgestelde gewestplan Leuven op het grondgebied van de gemeenten Kortenberg, Herent, Leuven, Bierbeek en Boutersem


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/1990
Pagina:20701
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Vermelding