help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 1990 tot wijziging van de bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 1980 tot vaststelling van de tarieven van de loodsgelden in de Belgische loodsvaarwateren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/1990
Pagina:6100
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1990

Periode van geldigheid van ... tot 01/04/1992
Opmerkingen Rechtzetting 28/08/1990 vervangt, onder andere, datum 30/03/1990 door 21/03/1990.