help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 juni 2023 tot opheffing van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/06/2023
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/2023
Editie:1
Pagina:55300
Advies van de Raad van State 72672 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 25/06/2023 (art. 3: "op dezelfde datum als de bijzondere wet van 11 juni 2023 tot opheffing van artikel 65quater en de bijlage van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten")

Periode van geldigheid van 25/06/2023 tot ...