help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 7 maart 1990 tot wijziging van de voorwaarden waaronder de kosten van de verplaatsingen van de mindervaliden met een persoonlijk, individueel of geïndividualiseerd vervoermiddel door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden ten laste kunnen genomen worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/1990
Pagina:22469
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1990
Niettemin, kan de Raad van beheer gedurende een periode van één jaar te rekenen vanaf 1 maart 1990, na advies van het Technisch-Medisch Comité en op basis van een omstandig geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat het voor de minder-valide om medische redenen onmogelijk is zich te verplaatsen met een openbaar vervoermiddel, zelfs wanneer hij vergezeld is van een derde persoon, afwijken van de bepalingen van de art. 1 tot 3 van onderhavig besluit.
De wijzigingen aangebracht door dit besluit zijn niet van toepassing op de minder-validen die vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds genoten van een terugbetaling van hun verplaatsingen door middel van een persoonlijk, individueel of geïndividualiseerd vervoermiddel.