help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023 tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs, wat betreft fusies, overhevelingen en verlies onderwijsbevoegdheid op 1 september 2022 en nieuwe onderwijsbevoegdheden op 1 februari 2023


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/2023
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/2023
Pagina:29849
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: 01/09/2022 (art. 3, tweede lid)
Art. 2: 01/02/2023 (art. 3, eerste lid)

Periode van geldigheid van 01/09/2022 tot ...