help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/10/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/10/2022
Pagina:79146
Advies van de Raad van State 71471
Inwerkingtreding / Uitwerking 10/11/2022 (art. 34: "op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Art. 12: te bepalen door de Koning (art. 34)
Art. 13 en 15: 01/10/2019 (art. 34)

Periode van geldigheid van 01/10/2019 tot ...
Opmerkingen Art. 20 tot 28: autonome bepalingen