help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 juli 2022 betreffende het gebruik van onbemande automatisch werkende toestellen ter controle op de inbreuken op het verbodsbord C23


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/09/2022
Pagina:67340
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2022 (art. 4: "op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/10/2022 tot ...
Opmerkingen Art. 3: de Koning kan de bepaling gewijzigd bij art. 2 opheffen, aanvullen, wijzingen of vervangen.