help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 mei 2022 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/05/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/2022
Editie:1
Pagina:45174
Advies van de Raad van State 70026 + 70809
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: bepaling zonder normatieve waarde
Art. 2 tot 11: 10de dag na bekendmaking
Art. 12: 12/11/2021 (art. 30, eerste lid)
Art. 13 tot 20: 10de dag na bekendmaking
Art. 21 en 22: te bepalen door de Koning en uiterlijk op 01/01/2024 (art. 30, tweede lid)
Art. 23 tot 26: 10de dag na bekendmaking
Art. 27 en 28: a) te bepalen door de Koning en “uiterlijk twee jaar na de datum van inwerkingtreding van de artikelen 21 en 22” (art. 30, derde lid); b) betreffende de sancties bedoeld in artikel 122/1 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, ingevoegd bij art. 27, voor de inbreuken op artikel 8/1 van dezelfde gecoördineerde wet, ingevoegd bij art. 22: ze “zijn slechts van toepassing na verloop van de eerste periodiciteit zoals bedoeld in dat artikel 8/1” (art. 30, vierde lid).
Art. 29 en 31 tot 55: 10de dag na bekendmaking
Art. 56: “vanaf het boekjaar 2022” (art. 60, eerste lid)
Art. 57: te bepalen door de Koning (art. 60, tweede lid)
Art. 61 en 62: 10de dag na bekendmaking
Art. 63: "vanaf de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur van het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen gesloten voor het jaar 2025" (art. 63)
Art. 64 tot 68: 10de dag na bekendmaking
Art. 69: te bepalen door de Koning (art. 70)
Art. 71 tot 90: 10de dag na bekendmaking
Art. 91: 01/01/2014 (art. 92)
Art. 93 en 94: te bepalen door de Koning en ten vroegste op 01/01/2015 (art. 96)
Art. 95 et 97 tot 115: 10de dag na bekendmaking
Art. 116: 01/01/2021 (art. 117)
Art. 118 tot 140: 10de dag na bekendmaking
Art. 141: a) inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking; b) uitwerking: datum van uitwerking van de bekrachtigde besluiten (art. 141)
Art. 142: 20/12/1989 (art. 143)
Art. 144 tot 149: 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/12/1989 tot ...
Opmerkingen 1) Art. 127 tot 140: autonome bepalingen onder het hoofdstuk 5 "Redesign van de gezondheidsadministraties - Oprichting van een "eenheid Audit Ziekenhuizen" en vaststelling van de krachtlijnen van haar werking"

2) Art. 142: machtiging: "De Koning kan de bepalingen van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, zoals bedoeld in artikel 23, § 2, of zoals bedoeld in artikel 35, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en zoals gewijzigd of vastgesteld bij de koninklijke besluiten vermeld in artikel 141, opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen."