help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 februari 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/02/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/03/2022
Editie:1
Pagina:19402
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: "Dit besluit is van toepassing op de prijzen die vanaf 1 januari 2022 worden betaald of toegekend."(art. 2)

Periode van geldigheid van 01/01/2022 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: het advies RvS nr. 59205 betreft een adviesaanvraag betreffende een andere tekst dan dit besluit; bijgevolg wordt het ten onrechte in de aanhef vermeld.