help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 11 oktober 1993 houdende erkenning en subsidiëring van organisaties en verenigingen van migranten die de integratie en de participatie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/10/1993
Aard van de akte: Besluit van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/04/1994
Pagina:9808
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1994

TT (zie BVR 10/11/1993, ambulant welzijnswerk)

Periode van geldigheid van 01/01/1994 tot 31/12/1995