help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 november 2021 betreffende radiotoegang in de frequentieband 700 MHz


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/11/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/2021
Editie:1
Pagina:123296
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 04/05/2022 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 69769 + Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 70360 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 70360
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/01/2022 tot ...