help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 december 2021 houdende de vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/2021
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/12/2021
Pagina:120428
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 5)

Uitwerking: begrotingsjaar 2021

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2021 tot 31/12/2021