help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43/15 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996, nr. 43octies van 23 november 1998, nr. 43nonies van 30 maart 2007, nr. 43decies van 20 december 2007, nr. 43undecies van 10 oktober 2008, nr. 43duodecies van 28 maart 2013, nr. 43terdecies van 28 maart 2013 en nr. 43quater decies van 26 mei 2015


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/2021
Nummer: 43/15
Aard van de akte: Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/2021
Pagina:114923
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/07/2021 (datum waarop de CAO werd gesloten)

Uitwerking:
Art. 2: 01/04/2022 (art. 2)
Art. 4, § 1: 01/04/2024 (art. 4, § 1)
Art. 4, § 2: 01/04/2026 (art. 4, § 2)
Art. 7 en 8: 01/04/2022 (art. 7 en 8)

Periode van geldigheid van 15/07/2021 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 15/07/2021  
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 27/10/2021