help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 over de loopbaanonderbreking voor mantelzorg, over de omzetting van lestijden in uren kinderverzorging, over de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 en over een meelooptraject voor directeur in het basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/02/2021
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/2021
Pagina:36549
Advies van de Raad van State 68828
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 8 (hoofdstukken 1 tot 6): 01/09/2020 (art. 16)
Art. 9 (hoofdstuk 7): 01/01/2021 (art. 16)
Art. 10 tot 17 (hoofdstuk 8): Inwerkingtreding: 01/03/2021 (art. 16) - Buitenwerkingtreding: 31/12/2022 (art. 16)


Periode van geldigheid van 01/09/2020 tot ...
Opmerkingen Art. 10 tot 17: autonome bepalingen.