help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijlage 7. Centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/2019
Nummer: 7
Aard van de akte: Bijlage
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/2019
Editie:1
Pagina:107393
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2020

Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
BVR 28/06/2019