help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van de bestrijding van het coronavirus


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 18/12/2020
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/01/2021
Edition:1
Page:2100
Avis du Conseil d'Etat 68352
Entrée en vigueur / Effet 01/12/2020 (art. 3)

Période de vigueur du 01/12/2020 au ...
Remarques Art. 2: de "Bijlage 21" die wordt vermeld in deze bepaling werd in het BS niet aan het huidige BVR gevoegd.