help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 mei 2018 houdende diverse bepalingen inzake het leefmilieu


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/10/2018
Pagina:82139
Advies van de Raad van State 62612
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/11/2018 tot ...
Opmerkingen Art. 1: autonome bepaling