help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2020 tot vaststelling van de voorwaarden voor verenigingswerk en vrijwilligerswerk binnen de diensten van de Vlaamse overheid


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 18/09/2020
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 14/10/2020
Page:74217
Avis du Conseil d'Etat Geen advies binnen de gevraagde termijn - rolnummer: 67934
Entrée en vigueur / Effet 01/10/2020 ("op de eerste dag van de maand volgend op de definitieve goedkeuring van dit besluit") (art. 4)

Période de vigueur du 01/10/2020 au ...