help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzonderemachtenbesluit van het Verenigd College nr. 2020/011 van 18 juni 2020 tot wijziging van de ordonnantie van 13 december 2019 houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/06/2020
Nummer: 2020/011
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/2020
Editie:1
Pagina:59684
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 18/06/2020 ("op de datum van zijn goedkeuring door het Verenigd College") (art. 5)

Periode van geldigheid van 18/06/2020 tot ...
Opmerkingen 1) Art. 2 en 3: niet geanalyseerd omdat de gewijzigde akte nog niet in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt en nog niet in de databank werd opgenomen.

2) Art. 4: "De maatregelen die worden getroffen in toepassing van de artikelen 2 en 3 van dit besluit worden bevestigd in het kader van de stemming van de ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 of uiterlijk binnen de termijn bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19."