help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2020
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/2020
Pagina:57457
Advies van de Raad van State 67013
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 32, 1°, p), wat betreft de invoeging in W 18/09/2017 van art. 5, § 1, 31°/3 en 31°/5: 01/07/2021. De Koning kan de inwerkingtreding ervan met 6 maanden uitstellen indien een Europese Verordening, Richtlijn of Europese rechtshandeling een aanpassing van de betrokken bepalingen vereist. (art. 173)
Art. 32, 1°, p), wat betreft de invoeging in W 18/09/2017 van art. 5, § 1, 31°/4: "op de door de Koning bepaalde datum nadat Hij heeft vastgesteld dat er een samenwerkingsakkoord met de betrokken gewesten is afgesloten" (art. 173)
Art. 42, d): 10/07/2020 (art. 173)

Periode van geldigheid van 10/07/2020 tot ...