help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 juni 2020 tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/2020
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/2020
Editie:2
Pagina:48713
Advies van de Raad van State 66524
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 3)

Uitwerking: 01/07/2019 (datum afgeleid uit art. 2)

Periode van geldigheid van 01/07/2019 tot ...