help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 1995 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering en van het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1992 tot vaststelling van de regelen inzake organisatie en werking van de diensten van de Vlaamse regering en van de instellingen van openbaar nut die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/01/1995
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/1995
Pagina:2791
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 9

Periode van geldigheid van ... tot 20/06/1995
Opmerkingen Bijlage : Indeling van de diensten van de Vlaamse Regering per functioneel bevoegde minister