help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 29 november 2019 houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/2019
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/12/2019
Pagina:111051
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 29/11/2019 (art. 4: "de dag van haar bekrachtiging door het Verenigd College")

Uitwerking: begrotingsjaar 2019

TTPeriode van geldigheid van 29/11/2019 tot 31/12/2019