help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 oktober 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/10/2019
Editie:2
Pagina:102708
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 66458
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2017 ("Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de fiches die worden opgemaakt voor de pensioenen die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2017.")

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...