help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 16 mei 2019 tot wijziging van artikel 28, § 1, van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/2019
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/06/2019
Editie:2
Pagina:60411
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: "uitsluitend van toepassing op de aanvragen van subsidies voor diversiteitsplannen die ingediend worden na de inwerkingtreding ervan." (art. 3)

Periode van geldigheid van 11/06/2019 tot ...