help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/2019
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/2019
Pagina:47407
Advies van de Raad van State 64488
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 17: 01/01/2019
Art. 19 tot 33: 01/05/2019
Art. 39, 40, 42 en 43: 01/01/2019
Art. 44: 01/01/2021
Art. 45 tot 49: 01/01/2019
Art. 50: 01/01/2016
Art. 51: 01/01/2020
Art. 53: 01/01/2016
Art. 54, 57, 64 tot 69: 01/01/2019
Art. 78: 01/10/2018
Art. 80: 01/01/2019

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...