help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 1994 houdende de vaststelling van het bedrag voor de organisatie en de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten voor het schooljaar 1993-1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/1994
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/1994
Pagina:9260
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1993

TT schooljaar 1993-1994