help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 25. Februar 2019 zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vom 25. Januar 2019 zwischen der Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft über die Zurverfügungstellung der FM-Frequenz Lüttich 88,5 MHz

Decreet van 25 februari 2019 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 januari 2019 tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van de FM-frequentie Luik 88.5 MHz


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/2019
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2019
Editie:1
Pagina:42096
Advies van de Raad van State 64763
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/05/2019 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 25/01/2019