help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 januari 2019 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kosovo, gedaan te Brussel op 20 februari 2018


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/2019
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/2019
Pagina:40292
Advies van de Raad van State 64081
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/05/2019 tot ...