help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/04/2019
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2019
Pagina:39955
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 1 tot 23, 25 tot 27, 30 en 31: 01/01/2020

Overgangsbepalingen: art. 27 en 31

Periode van geldigheid van 03/05/2019 tot ...