help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat, het modulebewijs en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement, wat betreft de opleiding verpleegkunde en de diploma's uitgereikt met toepassing van artikel II.399 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 15/03/2019
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/04/2019
Page:39311
Avis du Conseil d'Etat 65347
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2019

Période de vigueur du 01/09/2019 au ...