help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/1994
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/1994
Pagina:18201
Advies van de Raad van State 22285
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen: DVO 16/11/2012, art. 18.

Periode van geldigheid van 18/07/1994 tot 31/12/2012