help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1993 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 januari 1991 houdende vaststelling van het statuut en van de graad van de leidend ambtenaar en van de adjunct-leidend ambtenaren van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1993
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/11/1993
Pagina:24718
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/01/1991

Periode van geldigheid van 17/01/1991 tot ...