help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 november 2018 houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/12/2018
Pagina:96230
Advies van de Raad van State 63476
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/12/2018 tot ...
Opmerkingen Voorwerp van deze wet: ze beoogt uitvoering te geven aan de Aanbeveling 2016/C349/01 van de Raad van 20 september 2016 'over de oprichting van nationale comités voor de productiviteit'.