help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 juli 2018 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win for Life Birthday Edition", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/07/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/2018
Pagina:69124
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 63590 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 63590
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/09/2018 tot ...