help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/2018
Editie:1
Pagina:32344
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 62794 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 62794
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/04/2018 tot ...